Lý thuyết môi trường sống và sự vận động di chuyển

Mỗi loài động vật có thể có nhiều hình thức di chuyển khác nhau : bò. đi. chạy, nhảy (nhảy đồng thời bằng hai chân sau), bơi. bay... phụ thuộc vào tập tính và môi trường sống của chúng (hình 53.1).

Quảng cáo

I - CÁC HÌNH THỨC DI CHUYỂN

Mỗi loài động vật có thể có nhiều hình thức di chuyển khác nhau : bò, đi, chạy, nhảy (nhảy đồng thời bằng hai chân sau), bơi, bay... phụ thuộc vào tập tính và môi trường sống của chúng (hình 53.1).

II. SỰ TIẾN HOẢ CƠ QUAN DI CHUYỂN

Trong quá trinh phát triển giới Động vật, sự hoàn chỉnh cơ quan vận động di chuyển thế hiện ở sự phức tạp hoá các chi thành những bộ phận khớp động với nhau (sự phân đốt) để đảm bảo sự cử động phong phú của chi, tiếp theo là sự phân hoá các chi đảm nhiệm các chức năng khác nhau (chân bò, chân nhảy ờ châu chau) đảm bảo cho sự vận động có hiệu qua hơn. Sự hoàn thiện cơ quan di chuyển ở Động vật có xương sống giúp chúng thích nghi với các hình thức di chuyển ở những điều kiện sống khác nhau 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close