Đọc bảng sau, điền vào cột trống của bảng tên những đại diện động vật sao cho tương ứng với các đặc điểm của cơ quan di chuyển.

Đọc bảng sau, điền vào cột trống của bảng tên những đại diện động vật sao cho tương ứng với các đặc điểm của cơ quan di chuyển.

Quảng cáo

Đề bài

Đọc bảng sau, điền vào cột trống của bảng tên những đại diện động vật sao cho tương ứng với các đặc điểm của cơ quan di chuyển.

 Bảng. Sự phức tạp hóa và phân hóa cơ quan di chuyển ở động vật

Đặc điểm cơ quan di chuyển

Tên động vật

Chưa có cơ quan di chuyển, có đời sống bám, sống cố định

 

Chưa có cơ quan di chuyển, di chuyển chậm, kiểu sâu đo

 

Cơ quan di chuyển còn rất đơn giản

 

Cơ quan di chuyển đã phân hóa thành chi, phân đốt

 

Cơ quan di chuyển được phân hóa thành các chi có cấu tạo và chức năng khác nhau

5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơi

 

2 đôi chân bò, 1 đôi chân nhảy

 

Vây bơi với các tia vây

 

Chi năm ngón có màng bơi

 

Cánh được cấu tạo bằng lông vũ

 

Cánh được cấu tạo bằng màng da

 

Bàn tay, bàn chân cầm nắm

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Môi trường sống và sự vận động di chuyển

Lời giải chi tiết

Đặc điểm cơ quan di chuyển

Tên động vật

Chưa có cơ quan di chuyển, có đời sống bám, sống cố định

Hải quỳ, san hô

Chưa có cơ quan di chuyển, di chuyển chậm, kiểu sâu đo

Thủy tức

Cơ quan di chuyển còn rất đơn giản

Giun nhiều tơ

Cơ quan di chuyển đã phân hóa thành chi, phân đốt

Rết

Cơ quan di chuyển được phân hóa thành các chi có cấu tạo và chức năng khác nhau

5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơi

Tôm

2 đôi chân bò, 1 đôi chân nhảy

Châu chấu

Vây bơi với các tia vây

Cá trích

Chi năm ngón có màng bơi

Ếch

Cánh được cấu tạo bằng lông vũ

Chim

Cánh được cấu tạo bằng màng da

Dơi

Bàn tay, bàn chân cầm nắm

Vượn

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close