Lý thuyết không khí – sự cháy

Thành phần của không khí : không khí là hỗn hợp nhiều chất khí.

Quảng cáo

Lý thuyết không khí – Sự cháy

1. Thành phần của không khí:

- Không khí là hỗn hợp nhiều chất khí. 

* Bảo vệ không khí trong lành, tránh ô nhiễm 

a) Ô nhiễm môi trường

- Không khí bị ô nhiễm gây nhiều tác hại đến sức khoẻ con người và đời sống của động vật, thực vật, phá hại dần những công trình xây dung như cầu cống, nhà cửa, di tích lịch sử…

b) Các biện pháp nên làm:

- Xử lí khí thải của các nhà máy, các lò đốt, các phương tiện giao thông…

- Bảo vệ rừng, trồng rừng, trồng cây xanh…

2. Sự oxi hóa chậm: 

* Sự oxi hoá chậm là sự oxi hoá có toả nhiệt và không phát sáng.

- VD: + Al, Fe bị gỉ

          + Sự oxi hoá chậm xảy ra trong cơ thể người.

3. Sự cháy – Điều kiện phát sinh và dập tắt sự cháy.

- Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.

- Điều kiện phát sinh :

   + Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy

   + Phải đủ khí oxi cho sự cháy.

- Muốn dập tắt sự cháy phải thực hiện một hoặc đồng thời cả hai biện pháp :

   + Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy.

   + Cách li chất cháy với oxi.

Sơ đồ tư duy: Không khí - Sự cháy

Quảng cáo
close