Lý thuyết đơn chất và hợp chất - phân tử

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Quảng cáo

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Đơn chất:

- Là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học. Gồm đơn chất kim loại và đơn chất phi kim

- Trong đơn chất kim loại các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo 1 trật tự nhất định

- Trong đơn chất phi kim các nguyên tử thường liên kết với nhau theo 1 số nhất định và thường là 2

2. Hợp chất:

- Là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

- Trong hợp chất, nguyên tử các nguyên tố liên kết với nhau theo 1 tỉ lệ và thứ tự nhất định

3. Phân tử: là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thực hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.

4. Phân tử khối:khối lượng phân tử tính bằng đơn vị cacbon; bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử.

VD: Tính phân tử khối của CaO.

Nguyên tử khối của Ca là 40 đvC; nguyên tử khối của Oxi là 16 đvC

=> Phân tử khối của CaO là: 40 + 16 = 56 đvC

5. Mỗi mẫu chất là tập hợp vô cùng lớn những hạt là phân tử hay nguyên tử. Tùy điều kiện, một chất có thể thấy ở ba trạng thái: rắn lỏng , khí (hay hơi), ở trạng thái khí các hạt rất xa nhau.

Sơ đồ tư duy: Đơn chất - Hợp chất - Phân tử

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài