Lý thuyết độ tan của một chất trong nước

Tính tan của các hợp chất trong nước:

Quảng cáo

I. Lý thuyết cần nhớ:

1. Tính tan của các hợp chất trong nước:

- Bazơ: phần lớn các bazơ không tan , trừ NaOH, KOH, Ba(OH)2.

- Axit: hầu hết các axit tan được, trừ H2SiO3.

- Muối: Các muối nitrat đều tan.

   + Phần lớn các muối clorua và sunfat tan được, trừ AgCl, PbSO4, BaSO4.

   + Phần lớn muối cacbonat không tan trừ Na2CO3, K2CO3.

2. Độ tan của một chất trong nước:

- Độ tan (S) của một chất là số gam chất đó tan được trong 100 g nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định.

- Độ tan của chất rắn sẽ tăng, nếu tăng nhiệt độ. Độ tan của chất khí sẽ tăng, nếu giảm nhiệt độ và tăng áp suất.

Sơ đồ tư duy: Độ tan của một chất trong nước

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài