Khái quát về vũ trụ, hệ Mặt Trời, Trái Đất trong hệ Mặt Trời

Vũ Trụ là khoảng không gian vô tận chứa các thiên hà. Mỗi thiên hà là một tập hợp của rất nhiều thiên thể (như các ngôi sao. hành tinh, vệ tinh, sao chổi,...) cùng với khí, bụi và bức xạ điện từ.

Quảng cáo

I. Khái quát về vũ trụ. Hệ Mặt Trời. Trái Đất trong hệ Mặt Trời

1. Vũ Trụ 

- Vũ Trụ là khoảng không gian vô tận chứa các thiên hà.

- Mỗi thiên hà là một tập hợp của rất nhiều thiên thể (như các ngôi sao. hành tinh, vệ tinh, sao chổi,...) cùng với khí, bụi và bức xạ điện từ.

- Thiên hà chứa Mặt Trời và các hành tinh của nó (trong có Trái Đất) được gọi là Dải Ngân Hà.

2. Hệ Mặt Trời

- Hệ Mặt Trời là một tập hợp các thiên thể nằm trong Dải Ngân Hà.

- Gồm có Mặt Trời ở trung tâm cùng với các thiên thể chuyển động xung quanh và các đám bụi khí.

- Hệ Mặt Trời có tám hành tinh là : Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh..

3. Trái Đất trong hệ Mặt Trời 

- Trái Đất là một hành tinh trong Hệ Mặt Trời.

- Khoảng cách trung bình từ Trái Đất đến Mặt Trời là 149.6 triệu km.

=> Khoảng cách đó cùng với sự tự quay làm cho Trái Đất nhận được lượng nhiệt và ánh sáng phù hợp để sự sống có thể phát sinh và phát triển.

- Trái Đất vừa tự quay quanh trục, vừa chuyến động tịnh tiến xung quanh Mặt Trời. 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài