Khái niệm về thị trường

Thị trường được hiểu là nơi gặp gỡ giữa người bán (bên bán) và người mua (bên mua).

Quảng cáo

I. Khái niệm về thị trường

- Thị trường là nơi gặp gỡ giữa người bán và người mua.

- Hàng hóa: Sản phẩm(vật chất,tinh thần) đem ra mua bán trên thị trường

- Vật ngang giá:Vật được sử dụng làm thước đo giá trị của hàng hóa(vật ngang giá hiện đại là tiền).

- Thị trường hoạt động theo quy luật cung cầu:

 + Cung > cầu: giá giảm, người mua lời.

 + Cung < cầu: giá tăng,người bán lợi,kích thích sản xuất mở rộng.

 + Cung = cầu: giá cả ổn định (vai trò của Maketting).

- Maketing: Là một quá trình quản lí mang tính xã hội, nhờ đó mà các cá nhân và tập thể có được những gì họ cần, mong muốn thông qua việc tạo ra và trao đổi những sản phẩm có giá trị với những người khác.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close