Phân bố dân cư

Phân bố dân cư là sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ nhất định, phù hợp với điều kiện sống và các yêu cầu của xã hội.

Quảng cáo

I. Phân bố dân cư

1. Khái niệm

Quảng cáo
decumar

- Khái niệm: Là sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự phát trên một lãnh thổ nhất định phù hợp với điều kiện sống và các yêu cầu xã hội.

- Tiêu chí: Mật độ dân số (người/km2). 

2. Đặc điểm

a) Phân bố dân cư không đều trong không gian

- Dân số năm 2005 là 6,47 tỉ người, năm 2018 khoảng 7,7 tỉ người.

- Mật độ dân số năm 2005 là 48 người/km2, năm 2018 khoảng 57 người/km2.

b) Biến động về phân bố dân cư theo thời gian

- Dân cư phân bố châu Á nhiều nhất và ngày càng tăng.

- Dân cư phân bố ở châu Đại Dương ít nhất nhưng có xu hướng tăng.

- Châu Âu và châu Phi dân cư có xu hướng giảm theo thời gian.

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân bố dân cư

- Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

- Tính chất của nền kinh tế.

- Điều kiện tự nhiên.

- Lịch sử khai thác lãnh thổ.

- Chuyển cư. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close