Các loại hình quần cư - Địa lí 10

Quần cư là hình thức biểu hiện cụ thể của việc phân bố dân cư trên bề mặt Trái Đất, bao gồm mạng lưới các đặc điểm dân cư tồn trên một lãnh thổ nhất định.

Quảng cáo

II. Các loại hình quần cư

1. Khái niệm

Quảng cáo
decumar

Quần cư là hình thức biểu hiện cụ thể của việc phân bố dân cư trên bề mặt Trái Đất, bao gồm mạng lưới các đặc điểm dân cư tồn trên một lãnh thổ nhất định.

2. Phân loại và đặc điểm

a) Phân loại

Căn cứ vào chức năng, mức độ tập trung dân cư, vị trí địa lí kinh tế, kiến trúc, quy hoạch các loại hình quần cư được chia làm hai loại:

- Quần cư nông thôn.

- Quần cư thành thị.

b) Đặc điểm

Đặc điểm

Quần cư thành thị

Quần cư nông thôn


Phân bố

Phân bố tập trung ở các thành phố, đô thị lớn.

Xuất hiện sớm, phân tán trong không gian

 

Hoạt động kinh tế chủ yếu

Sản xuất phi nông nghiệp (công nghiệp, dịch vụ).

- Nông nghiệp là hoạt động chính.

- Ngoài ra còn có thêm chức năng khác như công nghiệp (chủ yếu là chế biến sản phẩm nông nghiệp), thủ công nghiệp, lâm nghiệp, du lịch, thể thao,...

Đặc điểm dân cư

- Quy mô dân số đông.

- Mức độ tập trung dân số cao, có nhiều đô thị triệu dân.

- Dân cư phân bố phân tán, mật độ thưa thớt.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close