Hoạt động 8 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Sử dụng hằng đẳng thức

Quảng cáo

Đề bài

Sử dụng hằng đẳng thức \({A^3} - {B^3} = (A - B)({A^2} + AB + {B^2})\) , hãy điền chữ hoặc số thích hợp vào chỗ trống (…):

\(8{y^3} - 27 = {(...)^3} - {3^3} = (... - 3)(4{y^2} + ... + ...)\)

Lời giải chi tiết

\(8{y^3} - 27 = {\left( {2y} \right)^3} - {3^3} = \left( {2y - 3} \right)\left( {4{y^2} + 6y + 9} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài