Hoạt động 5 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Em hãy thử đền chữ hoạc số thích hợp vào chỗ trống (…).

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Em hãy thử đền chữ hoạc số thích hợp vào chỗ trống (…).

A2 + 2 . A .B +B2 = (A + B)2

\({x^2} + 4x + 4 = {x^2} + 2.(...)(...) + {2^2} = {(x + 2)^2}\)

Lời giải chi tiết

\({x^2} + 4x + 4 = {x^2} + 2.x.2 + {2^2} = {\left( {x + 2} \right)^2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải