Hoạt động 5 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Em hãy thử đền chữ hoạc số thích hợp vào chỗ trống (…).

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy thử đền chữ hoạc số thích hợp vào chỗ trống (…).

A2 + 2 . A .B +B2 = (A + B)2

\({x^2} + 4x + 4 = {x^2} + 2.(...)(...) + {2^2} = {(x + 2)^2}\)

Lời giải chi tiết

\({x^2} + 4x + 4 = {x^2} + 2.x.2 + {2^2} = {\left( {x + 2} \right)^2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài