Hoạt động 6 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống (…)

Quảng cáo

Đề bài

Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống (…)

\(\eqalign{  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{\mathop A\limits_ \downarrow  ^2} - {\mathop B\limits_ \downarrow  ^2} = \left( {\mathop A\limits_ \downarrow   + \mathop B\limits_ \downarrow  } \right)\left( {\mathop A\limits_ \downarrow   - \mathop B\limits_ \downarrow  } \right)  \cr  & {x^2} - 4 = {x^2} - {2^2} = \left( {x + ...} \right)\left( {x - ...} \right) \cr} \)

Lời giải chi tiết

\({x^2} - 4 = {x^2} - {2^2} = \left( {x + 2} \right)\left( {x - 2} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài