Hoạt động 7 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Điền chữ hoặc số thích hợp vào chỗ trống (…)

Quảng cáo

Đề bài

Điền chữ hoặc số thích hợp vào chỗ trống (…)

\({A^3} + {B^3} = (A + B)({A^2} - AB + {B^2})\)

\({x^3} + 8 = {x^3} + {2^3} = (x + ...)({x^2} - ... + ...)\)

Lời giải chi tiết

\({x^3} + 8 = {x^3} + {2^3} = \left( {x + 2} \right)\left( {{x^2} - x.2 + {2^2}} \right) = \left( {x + 2} \right)\left( {{x^2} - 2x + 4} \right)\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
list
close
Gửi bài