Hoạt động 8 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Một cửa hàng bán giày có số giày (đôi) bán ra trong từng tháng được ghi trong bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Một cửa hàng bán giày có số giày (đôi) bán ra trong từng tháng được ghi trong bảng sau:

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Số giày (đôi)

100

40

60

50

100

80

90

100

80

50

100

90

 Hãy lập bảng tần số của số giày (đôi) bán được trong mỗi tháng.

Lời giải chi tiết

Giá trị (x)

40

50

60

80

90

100

Tần số (n)

1

2

1

2

2

4

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài