Hoạt động 6 trang 83 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 6 trang 83 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nhận xét về khối lượng mol, thể tích mol của các chất khí khác nhau trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

 

1 mol O2

1 mol CO2

1 mol H2

Khối lượng mol

 

 

 

Thể tích mol

\({V_{{O_2}}} = {V_{C{O_2}}} = {V_{{H_2}}}\)

Thể tích mol (đktc)

\({V_{{O_2}}} = {V_{C{O_2}}} = {V_{{H_2}}} = 22,4l\)

 

Lời giải chi tiết

 

1 mol O2

1 mol CO2

1 mol H2

Khối lượng mol

32g/mol

44g/mol

2g/mol

Thể tích mol

\({V_{{O_2}}} = {V_{C{O_2}}} = {V_{{H_2}}}\)

Thể tích mol (đktc)

\({V_{{O_2}}} = {V_{C{O_2}}} = {V_{{H_2}}} = 22,4l\)

Nhận xét:

- Những chất khí khác nhau thường có khối lượng mol khác nhau nhưng thể tích mol của chúng (đo cùng ở điều kiện nhiệt độ và áp suất) là như nhau.

- Ở điều kiện bình thường (20oC, 1atm), 1 mol chất khí có thể tích là 24 lít.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close