Bài 3 trang 84 tài Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Bài 3 trang 84 tài Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Khối lượng mol của nước là 18g/mol, nghĩa là:

A. Khối lượng của 1 phân tử nước là 18g/mol. 

B. Khối lượng của N phân tử nước la 18g/mol

C. Khối lượng của 3.1023 phân tử nước là 18g/mol     

D. Tất cả đều sai.

Lời giải chi tiết

Khối lượng mol của nước là 18 g/mol, nghĩa là khối lượng của N phân tử nước là 18 g/mol

Đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close