Bài 5 trang 84 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Bài 5 trang 84 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết số nguyên tử và phân tử có trong mỗi lượng chất sau:

a) 1,5 mol nguyên tử Na             

b) 0,75 mol phân tử clo

c) 0,15 mol phân tử nước             

d) 0,25 mol phân tử CaCO3

Lời giải chi tiết

1 mol nguyên tử Na ↔ 6.1023 nguyên tử Na

1,5 mol nguyên tử Na ↔ x nguyên tử Na

\( \Rightarrow {{1,5} \over 1} = {x \over {{{6.10}^{23}}}} \Rightarrow x = {9.10^{23}}\)

Cách khác:

a) Số nguyên tử Na = 1,5.6.1023 = 9.1023

b) Số phân tử Cl2 = 0,75.6.1023 = 4,5.1023

c) Số phân tử H2O = 0,15.6.1023 = 9.1023

d) Số phân tử CaCO3 = 0,25.6.1023 = 1,5.1023

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close