Bài 4 trang 84 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Bài 4 trang 84 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành bảng so sánh giữa nguyên tử khối, phân tử khối và khối lượng mol nguyên tử, phân tử của 1 chất.

 

Nguyên tử khối, phân tử khối

Khối lượng mol nguyên tử, phân tử

Giống nhau

Có cùng ………………………

 

Khác nhau

Khối lượng của…….nguyên tử, phân tử.

Khối lượng của …….. nguyên tử, phân tử.

Đơn vị là:……

Đơn vị là:………..

 

Lời giải chi tiết

 

Nguyên tử khối, phân tử khối

Khối lượng mol nguyên tử, phân tử

Giống nhau

Có cùng trị số

 

Khác nhau

Khối lượng của 1 nguyên tử, phân tử.

Khối lượng của N nguyên tử, phân tử.

Đơn vị là: đvC

Đơn vị là: g/mol

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close