Bài 2 trang 84 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Bài 2 trang 84 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thì

A. Thể tích mol của các khí  khác nhau.                   

B. Thể tích các khí bằng nhau.

C. Thể tích mol của các khí bằng 22,4 lít.                 

D. Thể tích mol của các khí bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất thì thể tích mol của các khí bằng nhau

Đáp án D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close