Hoạt động 5 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tiền đóng góp giúp đồng bào bị lũ lụt (đơn vị nghìn đồng) của 19 học sinh trong tổ Một được ghi lại như sau:

Quảng cáo

Đề bài

Tiền đóng góp giúp đồng bào bị lũ lụt (đơn vị nghìn đồng) của 19 học sinh trong tổ Một được ghi lại như sau:

5

10

10

15

10

10

10

20

10

500

Hãy tìm số tiền đóng góp trung bình của tổ Một. Theo em, giá trị trung bình vừa tìm được có thể xem như là “đại diện” cho dấu hiệu “số tiền đóng góp” của cả tổ này hay không ?

Lời giải chi tiết

Số tiền đóng góp trung bình của tổ Một là:

\(\overline X  = {{5.1 + 10.6 + 15.1 + 20.1 + 500.1} \over {10}} = {{600} \over {10}} = 60\) (nghìn đồng)

Giá trị trung bình vừa tìm được không thể xem là “đại diện” cho dấu hiệu “số tiền đóng góp” của cả tổ và giữa các giá trị của dấu hiệu X có sự chênh lệch rất lớn (giữa 5 với 500).

Số 60 cũng không phải là một giá trị của dấu hiệu được liệt kê trong dãy giá trị 5; 10; 15; 20; 500.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Trung bình cộng
Quảng cáo
list
close
Gửi bài