Bạn nào đúng trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hùng nói: Giá trị trung bình luôn luôn là một phần tử của dãy giá trị của dấu hiệu.

Quảng cáo

Đề bài

Hùng nói: Giá trị trung bình luôn luôn là một phần tử của dãy giá trị của dấu hiệu.

Lan nói: Giá trị trung bình có thể không thuộc dãy giá trị của dấu hiệu.

Theo em, bạn nào đúng ?

Lời giải chi tiết

Bạn Lan đúng.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Trung bình cộng
Quảng cáo
list
close
Gửi bài