Hoạt động 4 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Điểm kiểm tra 45 phút môn Tiếng Anh của hai lớp 7A và 7B được cô giáo ghi lại như sau:

Quảng cáo

Đề bài

Điểm kiểm tra 45 phút môn Tiếng Anh của hai lớp 7A và 7B được cô giáo ghi lại như sau:

Lớp 7A:

10

7

5

4

6

5

7

8

9

6

5

6

6

5

7

8

4

5

6

9

4

5

8

8

6

5

5

7

4

6

9

7

5

5

6

4

5

6

5

7

 Lớp 7B:

9

6

6

5

7

8

4

5

6

9

8

6

8

9

7

8

9

10

8

4

9

5

8

8

10

8

5

7

10

6

9

7

5

5

6

9

5

6

8

9

 Hãy tìm số trung bình cộng điểm kiểm tra môn Tiếng Anh của mỗi lớp.

Theo em, căn cứ vào điểm bài kiểm tra thì lớp nào có kết quả tốt hơn ?

Lời giải chi tiết

Lớp 7A

Điểm số (x)

Tần số (n)

Các tích (x.n)

Trung bình cộng

4

5

20

 

 

 

 

\(\overline X  = {{235} \over {40}} \approx 6,125\)

5

12

60

6

9

54

7

6

42

8

4

32

9

3

27

10

1

10

 

N = 40

S = 245

Lớp 7B

Điểm số (x)

Tần số (n)

Các tích (x.n)

Trung bình cộng

4

2

8

 

 

 

 

\(\overline X  = {{287} \over {40}} \approx 7,2\)

5

7

35

6

7

42

7

4

28

8

9

72

9

8

72

10

3

30

 

N = 40

S = 287

 Căn cứ vào điểm trung bình cộng thì lớp 7B có kết quả tốt hơn.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Trung bình cộng
Quảng cáo
list
close
Gửi bài