Hoạt động 4 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát các công thức sau:

Quảng cáo

Quan sát các công thức sau:

Stt

Công thức

1

y = 7x

2

c = 4h

3

s = 80t

Bạn Lan có nhận xét:

“Các công thức này đều có điểm giống nhau là: Đại lượng này bằng đại lượng kia nhân với một hằng số khác 0”. Em hãy đọc giá trị của hằng số tương ứng với từng công thức.

Lời giải:

Stt

Công thức

Giá trị của hằng số tương ứng

1

y = 7x

7

2

c = 4h

4

3

s = 80t

80

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 1. Đại lượng tỉ lệ thuận
Gửi bài