Hoạt động 4 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát các công thức sau:

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát các công thức sau:

Stt

Công thức

1

y = 7x

2

c = 4h

3

s = 80t

Bạn Lan có nhận xét:

“Các công thức này đều có điểm giống nhau là: Đại lượng này bằng đại lượng kia nhân với một hằng số khác 0”. Em hãy đọc giá trị của hằng số tương ứng với từng công thức.

Lời giải chi tiết

 

Stt

Công thức

Giá trị của hằng số tương ứng

1

y = 7x

7

2

c = 4h

4

3

s = 80t

80

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close