Thử tài bạn 2 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết m tỉ lệ thận với n theo hệ số tỉ lệ

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết m tỉ lệ thận với n theo hệ số tỉ lệ \(k =  - {2 \over 3}\) . Hỏi n tỉ lệ thuận với m theo tỉ lệ nào ?

Lời giải chi tiết

m tỉ lệ thuận với n theo hệ số tỉ lệ \(k =  - {2 \over 3}\) , ta có \(m =  - {2 \over 3}n \Rightarrow n =  - {3 \over 2}m\)

Do đó n tỉ lệ thuận với m theo hệ số tỉ lệ \) - {3 \over 2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close