Hoạt động 5 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết giá trị tương ứng của hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau trong bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết giá trị tương ứng của hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau trong bảng sau:

x

\({x_1} = 1\)

\({x_2} = 2\)

\({x_3} = 6\)

\({x_4} = 100\)

y

\({y_1} = 5\)

\({y_2} = \)

\({y_3} = \)

\({y_4} = \)

 

a) Hãy xác định hệ số tỉ lệ của y đối với x

b) Tính các giá trị tương ứng còn thiếu của y

c) So sánh các tỉ số giữa hai gái trị tương ứng của y và x:

\({{{y_1}} \over {{x_1}}},\,\,{{{y_2}} \over {{x_2}}},\,\,{{{y_3}} \over {{x_3}}},\,\,\,{{{y_4}} \over {{x_4}}}\)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Giả sử y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k, ta có \(y = kx \Rightarrow k = {y \over x}.\)

Do vậy hệ số tỉ lệ của y đối với x là \({{{y_1}} \over {{x_1}}} = {5 \over 1} = 5\)

b)

\(\eqalign{  & y = 5x  \cr  & {y_2} = 5{x_2} = 5.2 = 10  \cr  & {y_3} = 5{x_3} = 5.6 = 30  \cr  & {y_4} = 5{x_4} = 5.100 = 500 \cr} \)

c) Ta có: \({{{y_1}} \over {{x_1}}} = {{{y_2}} \over {{x_2}}} = {{{y_3}} \over {{x_3}}} = {{{y_4}} \over {{x_4}}}( = 5)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close