Hoạt động 2 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm nhân tử chung của

Quảng cáo

Đề bài

Tìm nhân tử chung của 8y2 và 10y.

Hãy điền vào chỗ trống (…) kết quả thích hợp:

\(10y = 2.5.y = 2y.(5)\)

\(8{y^2} = 2.2.2.y.y = ...(4y)\)

Nhân tử chung của 10y và 8y2 là ….

Lời giải chi tiết

\(8{y^2} = 2.2.2.y.y = {2^3}.{y^2}\)

Nhân tử chung của 10y và 8y2 là 2y

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài