Hoạt động 1 trang 32 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hai phân xưởng A và B cùng ráp một loại áo xuất khẩu. Số áo ráp được của mỗi công nhân trong cùng một ngày của cả hai phân xưởng được ghi lại như sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hai phân xưởng A và B cùng ráp một loại áo xuất khẩu. Số áo ráp được của mỗi công nhân trong cùng một ngày của cả hai phân xưởng được ghi lại như sau:

Phân xưởng A

8

8

12

10

11

8

12

9

9

10

11

12

8

8

10

9

10

8

6

8

12

10

9

14

14

12

10

10

12

10

                                                                        Bảng 1

Phân xưởng B.

8

10

8

8

10

9

6

8

12

9

6

10

8

12

8

12

10

8

12

10

6

8

8

10

6

8

12

9

9

10

                                                                        Bảng 2

Em hãy cho biết:

- Mỗi phân xưởng có bao nhiêu nhân công ?

- Trung bình trong từng phân xưởng, mỗi công nhân một ngày ráp được bao nhiêu cái áo ?

 

Lời giải chi tiết

Mỗi phân xưởng có 300 nhân công.

Trung bình mỗi công nhân ở phân xưởng A một ngày ráp được 10 cái áo.

Trung bình mỗi công nhân ở phân xưởng B một ngày ráp được 9 cái áo.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Trung bình cộng
Quảng cáo
list
close
Gửi bài