Hoạt động 1 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Ở hình dưới đây, ta có

Quảng cáo

Đề bài

Ở hình dưới đây, ta có \({S_1} + {S_2} = {S_3}\)

 

Em hãy điền vào chỗ trống (…) để tính diện tích hình chữ nhật \({S_1};{S_2};{S_3}\) theo x.

S1 = ……….. ;               

S2 = ……………… ;                

S3 = ………….

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & {S_1} = 2{x^2}  \cr  & {S_2} = 10x  \cr  & {S_3} = 2x\left( {x + 5} \right) \cr} \)

Do \({S_1} + {S_2} = {S_3}\) nên \(2{x^2} + 10x = 2x(x + 5)\)

Việc biến đổi \(2{x^2} + 10x\) thành tích \(2x(x + 5)\) được gọi là phân tích đa thức \(2{x^2} + 10x\) thành nhân tử.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài