Bài 9: Đề phòng bệnh giun trang 10

Giải câu 1, 2 bài 9: Đề phòng bệnh giun trang 10 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nối các hình vẽ với ô chữ cho phù hợp, sau đó chỉ vào từng hình và kể lại nội dung câu chuyện Vì sao Nam bị bệnh giun?


Trả lời:


Câu 2

Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất.

*Chúng ta nên làm gì để phòng bệnh giun?

Trả lời:

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải