Bài 27: Loài vật sống ở đâu? trang 30

Giải câu 1, 2 Bài 27: Loài vật sống ở đâu? trang 30 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Nối các hình với ô chữ cho phù hợp

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nối các hình với ô chữ cho phù hợp


Trả lời:


Câu 2

Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất?

* Động vật có thể sống ở đâu?

□ Động vật có thể sống trên cạn

□ Động vật có thể sống dưới nước.

□ Động vật có thể sống trên cạn, dưới nước.

 Trả lời:

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải