Bài 30: Nhận biết cây cối và các con vật trang 33, 34

Giải câu 1, 2 Bài 30: Nhận biết cây cối và các con vật trang 33, 34 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Quan sát các hình dưới đây và hoàn thành bảng sau

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Quan sát các hình dưới đây và hoàn thành bảng sau:


Trả lời:


Câu 2

Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng.

a)   Cây hoa nào rễ hút được hơi nước và các chất khoáng trong không khí?

□ Phong lan

□ Cúc

□ Ngọc lan

□ Dâm bụt

b)   Con vật nào vừa biết đi, vừa biết bay, vừa biết bơi?

□ Đà điểu

□ Vịt trời

□ Chim sẻ

Trả lời:

a)

b)

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải