Bài 28: Một số loài vật sống trên cạn trang 31

Giải câu 1, 2 Bài 28: Một số loài vật sống trên cạn trang 31 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Viết tên một số động vật sống trên cạn khác mà em biết

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết chữ a, b,c, d, e, f, g, h, i vào ô trống cho phù hợp với lời ghi chú?

a) Lạc đà

b) Chuột

c) Gấu trắng

d) Ốc sên

e) Bò

g) Gà

h) Khỉ

i) Hươu sao

 

Trả lời:


Câu 2

Viết tên một số động vật sống trên cạn khác mà bạn biết?

a)   Tên một số động vật nuôi: .............

b)   Tên một số động vật hoang dã: ..............

Trả lời:

a)   Tên một số động vật nuôi: chó, mèo, gà, lợn, trâu, bò.

b)   Tên một số động vật hoang dã: vượn, khỉ, gấu trắng, hổ, báo, sư tử.

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài