Bài 1: Cơ quan vận động trang 2

Giải câu 1, 2 bài 1: Cơ quan vận động trang 2 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Viết chữ a hoặc b, c vào chỗ trống dưới mỗi hình cho phù hợp với lời ghi chú

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết chữ a hoặc b, c vào ô trống dưới mỗi hình cho phù hợp với lời ghi chú.

a)   Da bao phủ toàn bộ cơ thể;

b)   Hệ cơ;

c)   Bộ xương.

Trả lời:

Câu 2

Chọn từ trong khung để điền vào chỗ trống cho thích hợp.


a)   Dưới lớp da của cơ thể là ..... .......

b)   Sự phối hợp của ..... và ....... làm cho cơ thể .......

c)   Cơ và xương được gọi là cơ quan .........

Trả lời:

a)   Dưới lớp da của cơ thể là cơ và xương.

b)   Sự phối hợp của cơ và xương làm cho cơ thể cử động.

c)   Cơ và xương được gọi là cơ quan vận động.

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài