Bài 32: Mặt trời và phương hướng trang 36

Giải câu 1, 2 Bài 32: Mặt trời và phương hướng trang 36 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Quan sát hình vẽ dưới đây, hãy điền tiếp các phương còn lại

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền từ đúng vào chỗ ... để các câu sau đủ nghĩa,

a)   Buổi sáng, Mặt Trời mọc ở phương ..........

b)   Buổi chiều, Mặt Trời lặn ở phương ..........

Trả lời:

a)   Buổi sáng, Mặt Trời mọc ở phương Đông.

b)   Buổi chiều, Mặt Trời lặn ở phương Tây.

Câu 2

Quan sát hình vẽ dưới đây, hãy điền tiếp các phương còn lại.


Trả lời:

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải