Giải VBT ngữ văn 9 bài Trả bài tập làm văn số 1

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Trả bài tập làm văn số 1 trang 37 VBT ngữ văn 9 tập 1.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (trang 37 VBT Ngữ văn 9, tập 1)

Bài làm có phù hợp với yêu cầu thuyết minh là có tri thức khách quan, xác thực, được trình bày có thứ tự, lớp lang hay không?

Phương pháp giải:

Đọc lại bài viết của mình và trả lời các câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

- Nêu rõ nguồn gốc của vật nuôi, cách phân loại.

- Trình bày đặc điểm: ngoại hình, đặc điểm sống, đặc điểm sinh sản…

- Nêu vai trò của vật nuôi.

- Trình bày mỗi quan hệ với con người.

→ Những phần này cần đảm bảo chính xác, khách quan, và trình bày theo thứ tự.

Câu 2

Câu 2 (trang 37 VBT Ngữ văn 9, tập 1)

Bài làm có kết hợp phương pháp thuyết minh với một số biện pháp nghệ thuật và miêu tả không? Sự kết hợp ấy có thích hợp và hấp dẫn không?

Phương pháp giải:

Đọc lại bài viết của mình và trả lời các câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Bài làm kết hợp với một số biện pháp nghệ thuật và miêu tả, sự kết hợp ấy sẽ khiến bài viết sinh động, chân thực và hấp dẫn hơn.

Câu 3

Câu 3 (trang 37 VBT Ngữ văn 9, tập 1)

Lời văn biểu đạt có chính xác, gọn gàng và sinh động không?

Phương pháp giải:

Đọc lại bài viết của mình và trả lời các câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Lời văn biểu đạt cần chính xác, gọn gàng và sinh động.

Câu 4

Câu 4 (trang 37 VBT Ngữ văn 9, tập 1)

Hãy sửa lại những lỗi về chính tả, về dùng từ, đặt câu và cách thuyết minh, lập luận, giải thích, miêu tả.

Phương pháp giải:

Đọc lại bài viết của mình và ghi lại các lỗi.

Lời giải chi tiết:

Cần chú ý về lỗi chính tả, dấu câu, cách dùng từ và rút kinh nghiệm cho những bài sau.

Quảng cáo

2K9 Tham Gia Group Giải Đề Thi Vào 10 Các Tỉnh

close