Giải VBT ngữ văn 9 bài Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Giải câu hỏi Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí trang 30 VBT Ngữ văn 9 tập 2.

Quảng cáo

Đề bài

Lập dàn bài cho đề 7 ở mục I (SGK tr. 52)

Lời giải chi tiết

1. Mở bài: giới thiệu vấn đề: Tinh thần tự học

2. Thân bài:

- Giải thích khái niệm tự học

+ Tự học là chúng ta tự mình học tập sau khi học ở trường, về nhà chúng ta có thể vạch ra một kế hoạch, một chương trình học cho bản thân mình

+ Tự học không hẳn là học sau khi lên lớp mà còn trước khi đến lớp

- Chứng minh vai trò của tự học qua các tấm gương như: Mạc Đĩnh Chi, Bác Hồ,...

- Phê phán những người không có tinh thần tự học:

+ Phê phán những người có thói ghét học và xem đó là một cực hình

+ Phê phán những con người lười học

+ Phê phán những người học tủ, học vẹt

- Đánh giá việc tự học

+ Tự học ở nhà là chúng ta tự học, tự soạn bài và học bài không cần ai nhắc nhở

+ Lên kế hoạch và thời khóa biểu mỗi môn học cho bản thân

+ Khi chúng ta tự học ở nhà thì những bài trên trường ta sẽ hiểu nhanh hơn và không mất thời gian học lại

+ Tự học là một công việc giúp chúng ta chủ động hơn trong học tập và các công việc khác

3. Kết bài: khẳng định lại vấn đề, rút ra bài học cho bản thân.

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close