Bài 14. Làm việc với đối tượng đương và văn bản SGK Tin học 10 Kết nối tri thức

Cần ít nhất bao nhiêu điểm để xác định một đường thẳng? Đường parabol? Đường elip?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khởi động

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 75 SGK Tin học 10

Cần ít nhất bao nhiêu điểm để xác định một đường thẳng? Đường parabol? Đường elip?

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học

Lời giải chi tiết:

Một đường thẳng: 2

Đường parabol: 3

Đường elip: 3

Hoạt động 1

Trả lời câu hỏi Hoạt động 1 trang 75 SGK Tin học 10: 

Quan sát hai hình chữ nhật ở Hình 14.1 và tìm ra điểm khác nhau giữa hai hình

Quan sát hai hình chữ nhật ở Hình 14.1 và tìm ra điểm khác nhau giữa hai hình

Phương pháp giải:

Quan sát Hình 14.1

Lời giải chi tiết:

- Hình thứ nhất vẽ từ 1 điểm xác định ban đầu, có 1 góc tròn bên tay phải và 2 góc vuông.

- Hình thứ hai vẽ từ 4 điểm cố định xác định ban đầu và có 4 hình vuông ở 4 góc.

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 76 SGK Tin học 10

Để vẽ một hình chữ nhật góc tròn em nên dùng công cụ nào? Giải thích tại sao?

Phương pháp giải:

Đường cong thường được biểu diễn bởi một chuỗi các đoạn cong ghép với nhau

Lời giải chi tiết:

Để vẽ hình chữ nhật góc tròn em dùng công cụ Pen trên hộp công cụ vì nó là tổ hợp của nhiều đoạn cong và thẳng nối lại với nhau.

Hoạt động 2

Trả lời câu hỏi Hoạt động 2 trang 76 SGK Tin học 10

Quan sát hình trái tim, xác định xem các điểm được đánh dấu nằm trên Hình 14.4 có những đặc điểm gì?

Quan sát hình trái tim xác định xem các điểm được đánh dấu nằm trên Hình 14.4

Phương pháp giải:

Quan sát Hình 14.3

Lời giải chi tiết:

- Các điểm đánh dấu là các điểm nối giữa các đoạn, có thể là các điểm neo trơn (thể hiện bằng hình vuông hay hình tròn) hoặc điểm neo góc (thể hiện bằng hình thoi).

- Khi xác định điểm neo trên bản vẽ, các đoạn ở giữa sẽ được tự động tạo ra để nối các điểm neo đã có.

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 77 SGK Tin học 10

Hình 14.7 có mấy đoạn cong? Xác định điểm neo trơn và neo góc của hình.

https://baivan.net/sites/default/files/styles/giua_bai/public/d/m/Y/1_19.png?itok=TxdY85ji

Phương pháp giải:

Quan sát Hình 14.7

Các điểm nối giữa các đoạn có thể là điểm neo trơn (thể hiện bởi hình vuông hay hình tròn) hoặc điểm neo góc (thể hiện bởi một hình thoi)

Lời giải chi tiết:

Có hai đoạn cong, 2 điểm neo góc (hình thoi) và 1 điểm neo trơn (hình vuông) ở giữa

Hoạt động 3

Trả lời câu hỏi Hoạt động 3 trang 78 SGK Tin học 10

Trong các cách trình bày văn bản sau, em thấy cách nào đẹp hơn? Các phần mềm em đã học có thể thiết kế văn bản như vậy không?

Trong các cách trình bày văn bản sau em thấy cách nào đẹp hơn?

Phương pháp giải:

Quan sát Hình 14.8

Lời giải chi tiết:

- Hình 14.8b đẹp hơn, các chữ được sắp xếp quanh logo làm cho bản thiết kế nổi bật hơn.

- Phần mềm Inkscape có thể thiết kế như thế, chỉnh sửa văn bản để cho sinh động và phù hợp với nội dung.

? mục 3

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 79 SGK Tin học 10

Hãy cho biết phát biểu nào sau đây là sai khi làm việc với đoạn văn bản trong inkscape.

A. Trong một đoạn văn có nhiều chữ ta có thể tô mỗi chữ bằng một màu khác nhau

B. Nếu đặt đoạn văn uốn lượn theo một đường, ta không thể thay đổi định dạng đó.

C. Trong một đoạn văn có nhiều chữ, ta có thể tùy chỉnh để mỗi chữ cao thấp khác nhau.

D. Ta có thể đặt đoạn văn bản theo một khuôn dạng nhất định.

Phương pháp giải:

Trong Inkscape, văn bản có thể tùy chỉnh theo từng kí tự và có thể đặt đoạn văn bản theo đường hoặc vào một khuôn dạng       

Lời giải chi tiết:

Phát biểu sai khi làm việc với đoạn văn bản trong inkscape.

B. Nếu đặt đoạn văn uốn lượn theo một đường, ta không thể thay đổi định dạng đó.

Luyện tập

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 81 SGK Tin học 10

1. Hãy vẽ hình con chuột (Hình 14.15).

Hãy vẽ hình con chuột Hình 14.15

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học để vẽ 

Lời giải chi tiết:

- Vẽ hình chữ nhật với 3 điểm neo.

Hãy vẽ hình con chuột Hình 14.15

- Chọn hình chữ nhật và chọn lệnh Path/Object to Path để đưa hình chữ nhật thành bốn cạnh với các điểm neo rời nhau.

- Chọn hai điểm neo cạnh dưới của hình chữ nhật để nhập thành một điểm bằng cách chọn biểu tượng Hãy vẽ hình con chuột Hình 14.15 trên thanh điều khiển thuộc tính. Ta được hình tam giác.

Hãy vẽ hình con chuột Hình 14.15

- Chọn hai điểm neo cạnh trên của hình tam giác để chuyển thành điểm neo trơn bằng chọn nút lệnh Hãy vẽ hình con chuột Hình 14.15

Hãy vẽ hình con chuột Hình 14.15

- Vẽ thêm các chi tiết: cái đuôi, râu và mắt hoàn thiện bức vẽ.

Hãy vẽ hình con chuột Hình 14.15

2. Hãy vẽ chiếc lá và tô màu (Hình 14.16)

Hãy vẽ chiếc lá và tô màu Hình 14.16

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học để luyện tập vẽ

Lời giải chi tiết:

- Vẽ hình tam giác vuông ta được 3 điểm neo.

- Chọn một điểm neo cạnh trên của hình tam giác để chuyển thành điểm neo trơn bằng chọn nút lệnh Hãy vẽ chiếc lá và tô màu Hình 14.16 ta vẽ được nửa cánh hoa, căn chỉnh cho phù hợp.

Hãy vẽ chiếc lá và tô màu Hình 14.16

- Nhân đôi để hoàn thiện nốt nửa cánh hoa còn lại

- Nhân đôi cánh hoa vừa tạo ra 4 cánh hoa như hình vẽ, tô màu xanh và chọn chế độ tô Hãy vẽ chiếc lá và tô màu Hình 14.16

- Hoàn thiện nốt các chi tiết nhỏ khác bằng công cụ như Hãy vẽ chiếc lá và tô màu Hình 14.16 và tô màu xanh

3. Em hãy mở lại hình miếng dưa hấu đã vẽ ở bài trước và thêm chi tiết để được như Hình 14.17

Em hãy mở lại hình miếng dưa hấu đã vẽ ở bài trước và thêm chi tiết để được như Hình 14.17

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học để luyện tập vẽ

Lời giải chi tiết:

- Mở hình vẽ hôm trước, bổ sung thêm chi tiết sau

- Chọn công cụ Pen Em hãy mở lại hình miếng dưa hấu đã vẽ ở bài trước và thêm chi tiết để được như Hình 14.17, chọn kiểu vẽ Em hãy mở lại hình miếng dưa hấu đã vẽ ở bài trước và thêm chi tiết để được như Hình 14.17 trên thanh thuộc tính điều khiển.

- Nháy chuột vào các điểm để xác định các điểm neo, chọn công cụ Em hãy mở lại hình miếng dưa hấu đã vẽ ở bài trước và thêm chi tiết để được như Hình 14.17 trên hộp công cụ, ta xác định các điểm neo trơn rồi chọn biểu tượng Em hãy mở lại hình miếng dưa hấu đã vẽ ở bài trước và thêm chi tiết để được như Hình 14.17 để chuyển điểm neo góc thành điểm neo trơn

- Nháy vào biểu tượng Em hãy mở lại hình miếng dưa hấu đã vẽ ở bài trước và thêm chi tiết để được như Hình 14.17 trong hộp công cụ và gõ dòng chữ “Mùa hè đã đến!”. 

- Chọn 3 đối tượng. Chọn lệnh Text/Put on Path để đặt dòng chữ uốn theo đường cong. Tô màu cho chữ bằng cách bôi đen và tô màu từng kí tự.


Vận dụng

Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 81 SGK Tin học 10: 

Em hãy sưu tầm các mẫu logo đơn giản và vẽ lại mẫu.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học để vẽ

Lời giải chi tiết:

Mẫu logo

Em hãy sưu tầm các mẫu logo đơn giản và vẽ lại mẫu

- Hãy tạo những đường chuẩn trong InkScape: Giữ nút chuột trái trên một trong hai thước kẻ xuất hiện ở những cạnh của trang và kéo nó vào điểm nơi muốn đặt một đường chuẩn. Tùy thuộc vào việc kéo thước từ trên cùng hay bên trái của trang, những sẽ tạo được một đường chuẩn ngang hoặc dọc.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close