Bài 10. Thực hành khai thác tài nguyên trên internet SGK Tin học 10 Kết nối tri thức

Em hãy mở trang học liệu mở https://igiaoduc.vn/ và chọn một bài học trực tuyến để nghe bài giảng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 50 SGK Tin học 10

Trên Internet có rất nhiều tài nguyên và phần mềm hỗ trợ học tập. Em có biết phần mềm nào hỗ trợ kĩ năng nghe, nói, đọc, viết khi học ngoại ngữ không? Các bài giảng số Tin học 10 có thể tìm ở đâu?

Phương pháp giải:

Dựa vào sự hiểu biết của bản thân

Lời giải chi tiết:

Phần mềm hỗ trợ kĩ năng nghe, nói, đọc viết khi học ngoại ngữ: Elsa, Grammar, Mondly, Busuu,…

Các bài giảng Tin học 10 có thể tìm ở trên các website học trực tuyến như igiaoduc.vn, loigiaihay.com, Hocmai.vn,...

Luyện tập

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 54 SGK Tin học 10: 

1. Chọn ngôn ngữ nguồn là tiếng Việt và ngôn ngữ đích là một loại ngôn ngữ mà em được học, sau đó gõ vào một số câu tiếng Việt để dịch.

Em hãy nghe phần mềm đọc câu đã dịch ra tiếng nước ngoài.

Nếu máy tính có micro, em có thể đọc để nhập văn bản thay vì gõ bàn phím.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung nhiệm vụ 1. Sử dụng phần mềm dịch đa ngôn ngữ của Google Translate

Lời giải chi tiết:

- Truy cập vào trang web https://translate.google.com/

- Chọn ngôn ngữ nguồn: tiếng Việt và ngôn ngữ đích, ví dụ là tiếng Anh.

- Nhập câu hoặc đọc để nhập thay vì gõ bàn phím. Sau khi đã dịch ra ấn biểu tượng loa để nghe câu dịch

Chọn ngôn ngữ nguồn là tiếng Việt và ngôn ngữ đích là một loại ngôn ngữ mà em được học

2. Sử dụng Google Translate để dịch từ một ngoại ngữ sang tiếng Việt. Đảo lại vai trò của ngôn ngữ nguồn và đích bằng cách nháy chuột vào biểu tượng sau đó gõ một vài câu trong tiếng nước ngoài để dịch sang Tiếng Việt.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung nhiệm vụ 1. Sử dụng phần mềm dịch đa ngôn ngữ của Google Translate

Lời giải chi tiết:

- Truy cập vào trang web https://translate.google.com/

- Sử dụng Google Translate để dịch từ một ngoại ngữ sang tiếng Việt.

- Đảo lại vai trò của ngôn ngữ nguồn và đích bằng cách nháy chuột vào biểu tượng sau đó gõ một vài câu trong tiếng nước ngoài để dịch sang Tiếng Việt.

Sử dụng Google Translate để dịch từ một ngoại ngữ sang tiếng Việt

3. Em hãy mở trang học liệu mở https://igiaoduc.vn/ và chọn một bài học trực tuyến để nghe bài giảng

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung nhiệm vụ 2. Khai thác một nguồn học liệu mở trên Internet để tìm các nguồn tài liệu phục vụ học tập

Lời giải chi tiết:

- Mở trang học liệu mở https://igiaoduc.vn/

- Chọn một bài học trực tuyến để nghe bài giảng

Em hãy mở trang học liệu mở https://igiaoduc.vn/ và chọn một bài học trực tuyến

Vận dụng

Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 54 SGK Tin học 10

1. Em hãy sử dụng một tệp văn bản sẵn có hoặc tự soạn một tệp văn bản trong tiếng Việt rồi sử dụng Google Translate để dịch ra ngôn ngữ mà em đã được học.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã được học để thực hành

Lời giải chi tiết:

- Sao chép tệp văn bản rồi sử dụng Google Translate để dịch ra ngôn ngữ em học

Em hãy sử dụng một tệp văn bản sẵn có hoặc tự soạn một tệp văn bản trong tiếng Việt

2. Em hãy tìm thêm một số kho học liệu để xem các bài giảng, tài liệu học tập.

Phương pháp giải:

Dựa vào sự hiểu biết của bản thân

Lời giải chi tiết:

Một số trang web học tập miễn phí: hoc24, Hocmai.vn, Coursera.org, Gohighbrow.com, loigiaihay.com,…

Em hãy tìm thêm một số kho học liệu để xem các bài giảng, tài liệu học tập

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close