Bài 12. Phần mềm thiết kế đồ họa SGK Tin học 10 Kết nối tri thức

Em hãy quan sát hai hình sau và đưa ra nhận xét về màu sắc, độ nét và sự đa dạng các chi tiết của mỗi hình.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 63 SGK Tin học 10 

Em hãy quan sát hai hình sau và đưa ra nhận xét về màu sắc, độ nét và sự đa dạng các chi tiết của mỗi hình.

Em hãy quan sát hai hình sau và đưa ra nhận xét về màu sắc

Phương pháp giải:

Quan sát Hình 12.1a và Hình 12.1b

Lời giải chi tiết:

Hình 12.1a có màu sắc và chi tiết đa dạng hơn nhưng độ nét thấp hơn so với Hình 12.1b và dễ bị nhoè khi phóng to thu nhỏ ảnh.

Hoạt động 1

Trả lời câu hỏi Hoạt động 1 trang 63 SGK Tin học 10 

Thảo luận sự khác nhau giữa ảnh chụp và hình vẽ bằng phần mềm

Phương pháp giải:

Thảo luận và dựa vào sự hiểu biết 

Lời giải chi tiết:

 

Ảnh chụp

Hình vẽ

Màu sắc, chi tiết

Đa dạng hơn

Ít đa dạng hơn

Khi phóng to

Ảnh hưởng chất lượng ảnh

Co dãn mà không bị ảnh hưởng

Chuyển đổi

Không chuyển sang hình vẽ được

Chuyển được sang ảnh chụp

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 64 SGK Tin học 10 

1. Ảnh chụp là loại đồ hoạ nào?

Phương pháp giải:

Hai loại đồ họa là đồ họa điểm ảnh và đồ họa vectơ

Lời giải chi tiết:

Ảnh chụp là đồ hoạ điểm ảnh, hình ảnh được tạo thành từ các điểm ảnh (pixel), mỗi điểm ảnh có màu riêng.

2. Tại sao dùng đồ họa vectơ phù hợp hơn dùng đồ họa điểm ảnh khi thiết kế logo?

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng so sánh đồ họa điểm ảnh và đồ họa vectơ

Lời giải chi tiết:

Dùng đồ họa vectơ phù hợp hơn dùng đồ họa điểm ảnh khi thiết kế logo vì:

- Logo vectơ có thể mở rộng (phóng to) vô hạn để phù hợp với thiết kế in lớn hoặc thu nhỏ để phù hợp với các định dạng nhỏ hơn. Vectơ hữu dụng khi bạn cần logo để in lên một thẻ kinh doanh và một poster lớn hoặc biển quảng cáo. 

- Logo vectơ có thể chỉnh sửa dễ dàng

- Có thể dễ dàng xuất một biểu tượng vectơ duy nhất sang bất kỳ định dạng vectơ hoặc raster nào nếu cần.

Hoạt động 2

Trả lời câu hỏi Hoạt động 2 trang 64 SGK Tin học 10 

Minh muốn thiết kế logo cho câu lạc bộ bóng đá của trường nhưng bạn ấy không biết bắt đầu từ đâu. Theo em, Minh cần những gì?

Phương pháp giải:

Có hai loại phần mềm đồ họa: phần mềm tạo, chỉnh sửa hình vectơ và phần mềm xử lí ảnh bitmap 

Lời giải chi tiết:

- Minh cần tải và cài đặt phần mềm thiết kế đồ họa trên máy tính. Có hai loại phần mềm: phần mềm tạo, chỉnh sửa hình vectơ (Adobe Illustrator, Inkscape, CoreIDRAW,…), phần mềm xử lí ảnh bitmap (Adobe Photoshop, GIMP, …)

- Sau đó, tiến hành học và sử dụng thành thạo phần mềm phù hợp với mục đích của mình

? mục 3

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 66 SGK Tin học 10 

1. Cần thiết kế một bộ các sản phẩm bút, sổ, danh thiếp, bì thư, túi giấy. Theo em, nên dùng phần mềm nào?

A. Photoshop                                

B. Inkscape

Phương pháp giải:

Nên sử dụng phần mềm Inkscape để thiết kế các sản phẩm có kích thước như bút, sổ, bì thư, … để giữ được độ nét khi phóng to hay thu nhỏ.

Lời giải chi tiết:

Cần thiết kế một bộ các sản phẩm bút, sổ, danh thiếp, bì thư, túi giấy. Theo em, nên dùng phần mềm 

B. Inkscape

2. Em hãy cho biết có thể vẽ hình vào đâu trên màn hình làm việc của Inkscape

A. Toàn bộ vùng làm việc              

B. Trong khu vực trang in.

Phương pháp giải:

Vùng làm việc là toàn bộ nền trắng, ta sẽ thực hiện việc thêm các đối tượng vào để thu được hình vẽ. 

Phần trang in ứng với kích thước khi in của sản phẩm.

Lời giải chi tiết:

Có thể vẽ hình trên màn hình làm việc của Inkscape vào:

A. Toàn bộ vùng làm việc

Hoạt động 3

Trả lời câu hỏi Hoạt động 3 trang 66 SGK Tin học 10 

Nếu chúng ta có một quả dưa hấu và một quả cam ở trên bàn. Xác định xem cần xếp hai quả này như thế nào để:

a) Nhìn thấy đủ cả hai quả, không quả nào bị che khuất

b) Chỉ nhìn thấy quả dưa hấu

c) Nhìn thấy đủ quả cam, quả dưa hấu bị che một phần.

d) Nhìn thấy đủ quả dưa hấu, quả cam bị che một phần

Phương pháp giải:

Dựa vào sự hiểu biết của em

Lời giải chi tiết:

a) Đặt hai quả cạnh ngang bằng nhau để không quả nào bị che khuất

b) Đặt quả cam ngay sau quả dưa hấu để quả dưa hấu che khuất quả cam

c) Đặt quả dưa hấu ở phía sau quả cam thì quả dưa hấu bị che một phần và nhìn đủ quả cam

d) Đặt quả cam sau quả dưa hấu nhưng không để quả dưa hấu che khuất hết quả cam.

? mục 4

Trả lời câu hỏi mục 4 trang 67 SGK Tin học 10 

Theo em, thanh công cụ nào được sử dụng nhiều nhất trong Inkscape?

A. Bảng màu                                 B. Thanh thiết lập chế độ kết dính

C. Thanh điều khiển thuộc tính      D. Hộp công cụ

Phương pháp giải:

Hộp công cụ chứa các công cụ để khởi tạo, vẽ, điều chỉnh các đối tượng đồ hoạ. Đây là các công cụ làm việc chính, cơ bản của phần mềm

Lời giải chi tiết:

Theo em, thanh công cụ được sử dụng nhiều nhất trong Inkscape

D. Hộp công cụ

Luyện tập

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 68 SGK Tin học 10 

1. Sau khi vẽ một hình tròn trong Inkscape. Ta thực hiện liên tục các thao tác sau:

Nháy công cụ Sau khi vẽ một hình tròn trong Inkscape Ta thực hiện liên tục các thao tác sau trên hộp công cụ, nháy chuột lên hình trong, nháy chuột con lần lượt các màu Sau khi vẽ một hình tròn trong Inkscape Ta thực hiện liên tục các thao tác sau trên bảng màu, giữ phím Shift và nháy chuột vào màu Sau khi vẽ một hình tròn trong Inkscape Ta thực hiện liên tục các thao tác sau trên bảng màu.

Em hãy xác định xem kết quả hình tròn sẽ có màu sắc như thế nào?

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học để luyện tập

Lời giải chi tiết:

- Nháy chuột con lần lượt các bảng màu Sau khi vẽ một hình tròn trong Inkscape Ta thực hiện liên tục các thao tác sau trên bảng màu, ta chọn được màu tô là Sau khi vẽ một hình tròn trong Inkscape Ta thực hiện liên tục các thao tác sau

- Giữ phím Shift và nháy chuột vào màu Sau khi vẽ một hình tròn trong Inkscape Ta thực hiện liên tục các thao tác sau trên bảng màu, ta chọn màu vẽ là Sau khi vẽ một hình tròn trong Inkscape Ta thực hiện liên tục các thao tác sau

Vậy hình tròn tô màu Sau khi vẽ một hình tròn trong Inkscape Ta thực hiện liên tục các thao tác sau và có viền là màu Sau khi vẽ một hình tròn trong Inkscape Ta thực hiện liên tục các thao tác sau.

2. Để thay một ngôi sao thành một khối lập phương. Em sẽ tìm công cụ ở thanh công cụ nào?

A. Bảng màu                                 

B. Thanh điều khiển thuộc tính

C. Hộp công cụ                            

D. Hộp thoại lệnh

Phương pháp giải:

Trong hộp công cụ có sẵn một số công cụ như hình sau:

Để thay một ngôi sao thành một khối lập phương. Em sẽ tìm công cụ ở thanh công cụ nào?

Lời giải chi tiết:

Để thay một ngôi sao thành một khối lập phương. Em sẽ tìm công cụ ở thanh công cụ:

C. Hộp công cụ

Vận dụng

Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 68 SGK Tin học 10 

1. Hãy vẽ quốc kì các nước: Thái Lan, Lào, Myanmar và Anh.

Hãy vẽ quốc kì các nước Thái Lan, Lào, Myanmar và Anh

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học để vẽ

Lời giải chi tiết:

Có nhiều cách vẽ, có thể tham khảo cách vẽ sau:

- Cờ Thái Lan:

Vẽ hình chữ nhật lớn tỉ lệ 2 : 3, vẽ thêm 3 hình chữ nhật trên nó có cùng chiều dài nhưng chiều rộng lần lượt bằng 1/6, 2/6, 1/6 chiều rộng của hình chữ nhật lớn, sau đó tiến hành chọn màu cho phù hợp với từng hình

- Cờ Lào: 

Vẽ hình chữ nhật lớn tỉ lệ 2 : 3, vẽ thêm 3 hình chữ nhật trên nó có cùng chiều dài nhưng chiều rộng lần lượt bằng 1/4, 1/2, 1/4 chiều rộng của hình chữ nhật lớn, sau đó tiến hành chọn màu cho phù hợp với từng hình.

Vẽ hình tròn có đường kính gần bằng chiều rộng hình chữ nhật ở giữa, tô màu cho hình tròn. Sau đó đưa hình chữ nhật lớn xuống lớp dưới và đưa hình tròn lên trên.

- Cờ Myanmar: 

Vẽ hình chữ nhật tỉ lệ 2 : 3, vẽ thêm 3 hình chữ nhật trên nó có cùng chiều dài nhưng chiều rộng bằng nhau và bằng 1/3 chiều rộng của hình chữ nhật lớn, sau đó tiến hành chọn màu cho phù hợp với từng hình.

Vẽ ngôi sao, tô màu cho nó. Sau đó đưa hình chữ nhật lớn xuống lớp dưới và đưa ngôi sao lên trên.

- Cờ Anh:

Vẽ hình chữ nhật lớn tỉ lệ 2 : 3, tô màu nền.

Vẽ 1 hình chữ nhật nhỏ nằm ngang có chiều dài bằng chiều dài và chiều rộng bằng 1/3 chiều rộng của hình chữ nhật lớn và vẽ 1 hình chữ nhật nhỏ đứng thẳng có chiều dài bằng chiều rộng và chiều rộng bằng 1/4 chiều rộng của hình chữ nhật lớn, tạo hai đường chéo của hình chữ nhật lớn. Sau đó, vẽ các hình nhỏ hơn trong các hình vừa vẽ, tiến hành tô màu cho chúng. 

2. Hãy vẽ các hình sau bằng các hình cơ 

https://baivan.net/sites/default/files/styles/giua_bai/public/d/m/Y/1a_1.png?itok=kzLhtA96

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học để vẽ

Lời giải chi tiết:

Hình 1: 

- Vẽ hình chữ nhật lớn, hai hình chữ nhật con đặt hai bên cạnh, hình vuông ở dưới hình chữ nhật to (như hình vẽ mẫu), tiến hành chọn màu tô và màu vẽ cho các hình này

- Vẽ 4 hình chữ nhật con đặt ở các vị trí thích hợp, chọn màu đen cho chúng

- Vẽ hai hình tam giác đặt 2 bên cạnh trên của hình chữ nhật lớn, chỉnh nét vẽ đứt, rồi tô màu cho chúng.

- Vẽ thêm hai hình tròn nhỏ màu đen để làm mắt, vẽ hình chữ nhật nhỏ màu đỏ và các nét vẽ để hoàn thiện mặt.

Hình 2:

- Vẽ các hình cơ bản cho các bộ phận, lần lượt từ thân trước, đầu, thân sau, 2 chân mặt trước, tai, đôi mắt, mũi và sừng.

- Tiến hành tô màu theo hình vẽ mẫu.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close