Speaking - trang 18 Unit 2 SBT Tiếng anh 10 mới

Work with a friend to talk about the disadvantages of:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1 Work with a friend to talk about the disadvantages of:

Spending too much time watching TV

Skipping breakfast

Eating too much fast food

Talking to much in pair and group work

Playing video games all the time

Dịch:

Làm việc với một người bạn để nói về những bất lợi của:

• Dành quá nhiều thời gian để xem TV

• Bỏ bữa sáng

• Ăn quá nhiều thức ăn nhanh

• Nói chuyện với nhiều người trong cặp và làm việc theo nhóm

• Chơi trò chơi điện tử mọi lúc

Lời giải chi tiết:

- Spending too much time watching TV: obese, diseases relating to eyes, reduce socializing ability.

- Skipping breakfast: reduce productivities, stomachache.

- Eating too much fast food: obese, heart diseases, lacking nutrition in diet.

- Talking too much in pair and group work: distraction, annoyance, hard to understand the lessons.

- Playing video games all the time: diseases relating to eyes, lacking time to study and participate in other activities.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close