Ôn tập phần 5 trang 87, 88 Sinh 12 Cánh diều

Hãy hoàn thành bảng sau để xác định mỗi đặc điểm cấu trúc đóng góp vào việc thực hiện chức năng nào của DNA.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 88 SGK Sinh 12 Cánh diều

Hãy hoàn thành bảng sau để xác định mỗi đặc điểm cấu trúc đóng góp vào việc thực hiện chức năng nào của DNA.

 

Phương pháp giải:

Lý thuyết chức năng của DNA

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm cấu trúc

Chức năng

Đa phân gồm các đơn phần là các nucleotide A, T, G, C

Mang thông tin di truyền

Có tính đặc thù về số lượng, thành phần, trật tự sắp xếp các nucleotide

Đặc trưng cho loài

Liên kết hóa trị phosphodiester giữa các nucleotide trên một mạch

Liên kết phosphodiester tạo ra một cấu trúc bền vững cho DNA, giúp bảo vệ thông tin di truyền khỏi các tác nhân bên ngoài.

Mạch kép, liên kết hydrogen giữa các base nitrogen trên hai mạch theo nguyên tắc bổ sung

Sao chép chính xác thông tin di truyền, xác định trình tự axit amin

Trình tự các nucleotide có thể biến đổi

Đa dạng di truyền

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 88 SGK Sinh 12 Cánh diều

Hãy ghép chữ cái chỉ môi thành phần tham gia vào quá trình biểu hiện gene phù hợp với chữ số trên hình chỉ thành phân liên quan đến dịch mã.

a. Đầu 3' của mRNA;        f. bộ ba mở đầu;

b. Ribosome;                    g. mRNA;

c. Anticodon;                     h. Vị trí A;

d. tRNA;                            i. Vị trí P;

e. Liên kết peptide;           k. Vị trí E.

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình, dựa vào phiên mã và dịch mã

Lời giải chi tiết:

1 - f

2 - g

3 - d

4 - e

5 - h 

6 - c

7 - a

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 88 SGK Sinh 12 Cánh diều

Một chủng E. coli mang đột biến làm cho trình tự nucleotide ở O  (operator) thay đổi, dẫn đến protein ức chế không thể liên kết với O. Sự biểu hiện của các gene cấu trúc ở operon lac như thế nào trong điều kiện môi trường (a) không có lactose? (b) có lactose? Giải thích.

Phương pháp giải:

Lý thuyết điều hòa hoạt động của gene.

Lời giải chi tiết:

a) Do đột biến ở O, protein ức chế không thể liên kết được. Do đó, RNA polymerase có thể liên kết và phiên mã các gen cấu trúc bất kể môi trường có lactose hay không. Các gen cấu trúc sẽ được biểu hiện liên tục, tạo ra các enzyme phân giải lactose dù không cần thiết.

b) Do protein ức chế không thể liên kết với O, sự có mặt của lactose không ảnh hưởng đến việc phiên mã. Các gen cấu trúc vẫn được biểu hiện liên tục như trong trường hợp không có lactose.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 88 SGK Sinh 12 Cánh diều

Ở thỏ, màu của mô mỡ do một gene có hai allele quy định (A và a). Màu sắc mỡ cũng bị ảnh hưởng bởi chế độ ăn của thỏ. Khi ăn theo thực đơn bình thường, allele A quy định mỡ màu trắng trội hơn allele a quy định mỡ màu vàng. Khi ăn theo thực đơn đặc biệt, thỏ có kiểu gene khác nhau về gene này đều có mỡ màu trắng. Thực hiện phép lai thỏ có kiểu gene Aa với thỏ có mỡ màu vàng. Hãy xác định tỉ lệ thỏ có mỡ vàng và thỏ có mỡ trắng ở đời lai F1 trong mỗi trường hợp sau:

a. Cho thỏ F1 ăn theo thực đơn bình thường.

b. Cho thỏ F1 ăn theo thực đơn đặc biệt.

Phương pháp giải:

Khi ăn theo thực đơn bình thường, allele A quy định mỡ màu trắng trội hơn allele a quy định mỡ màu vàng. Khi ăn theo thực đơn đặc biệt, thỏ có kiểu gene khác nhau về gene này đều có mỡ màu trắng.

Lời giải chi tiết:

a. Khi ăn theo thực đơn bình thường, allele A quy định mỡ màu trắng trội hơn allele a quy định mỡ màu vàng.

→ F1: 50% Aa (trắng): 50% aa (vàng).

b. Khi ăn theo thực đơn đặc biệt, thỏ có kiểu gene khác nhau về gene này đều có mỡ màu trắng.

→ F1: 100% trắng.

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 88 SGK Sinh 12 Cánh diều

Hai quần thể ở thế hệ ban đầu đều có tần số các kiểu gene tương ứng là 0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa. Trong đó, quần thể I gồm các cây giao phấn, quần thể II gồm các cây tự thụ phấn bắt buộc. Theo em, quần thể nào có tần số kiểu gene dị hợp tử cao hơn. Giải thích.

Phương pháp giải:

Lý thuyết di truyền quần thể.

Lời giải chi tiết:

Quần thể I có tỉ lệ kiểu gene dị hợp tử cao hơn vì đây là quần thể giao phối ngẫu nhiên, quần thể II tự thụ phấn nên tỉ lệ kiểu gene dị hợp tử giảm dần qua các thế hệ.

  • Bài 14. Di truyền học người trang 81, 82, 83 Sinh 12 Cánh diều

    Bệnh tan máu bẩm sinh do đột biến lặn ở gene anpha-globin hoặc beta-globin gây ra. Trong thực tiễn, một số gia đình có bố mẹ bình thường, nhưng con sinh ra mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Giải thích. Cần làm gì để hạn chế sự xuất hiện bệnh, tật di truyền ở thế hệ sau?

  • Bài 13. Di truyền học quần thể trang 76, 77, 78 Sinh 12 Cánh diều

    Di truyền học cá thể nghiên cứu sự di truyền tính trạng qua các thế hệ cá thể, xác định tỉ lệ kiểu hình và tỉ lệ kiểu gene ở mỗi thế hệ lai trong các phép lai hữu tính. Bằng cách nào có thể nghiên cứu đặc trưng di truyền, sự thay đổi hoặc sự duy trì đặc trưng đó qua các thế hệ của một tập hợp cá thể cùng loài như đàn ngựa vằn ở đồng cỏ châu Phi?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close