Bài 12. Thành tựu chọn, tạo giống bằng lai hữu tính trang 72, 73, 74 Sinh 12 Cánh diều

Quan sát hình 12.1 và nhận xét sự khác biệt về đặc điểm kiểu hình của cây F, so với cây bố mẹ (P). Nêu ý nghĩa của sự khác biệt này trong công tác chọn tạo giống.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 72 MĐ

Trả lời câu hỏi Mở đầu trang 72 SGK Sinh 12 Cánh diều

Quan sát hình 12.1 và nhận xét sự khác biệt về đặc điểm kiểu hình của cây F, so với cây bố mẹ (P). Nêu ý nghĩa của sự khác biệt này trong công tác chọn tạo giống.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 12.1

Lời giải chi tiết:

Kiểu hình ở đời con vượt trội hơn đời bố mẹ

Ý nghĩa: giúp tạo giống có năng suất chất lượng tốt hơn.

CH tr 72 CH

Trả lời câu hỏi trang 72 SGK Sinh 12 Cánh diều

Làm cách nào để tổ hợp các tính trạng tốt ở các giống cây trồng (cùng loài) khác nhau vào cùng một giống?

Phương pháp giải:

Lý thuyết lai hữu tính.

Lời giải chi tiết:

Lai hữu tính giúp tổ hợp các tính trạng tốt ở các giống cây trồng (cùng loài) khác nhau vào cùng một giống.

CH tr 73 LT

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 73 SGK Sinh 12 Cánh diều

Kể tên một số giống cây trồng được tạo thành từ lai hữu tính.

Phương pháp giải:

Dựa vào tựu chọn tạo giống cây công nghiệp.

Lời giải chi tiết:

Một số giống cây trồng được tạo thành từ lai hữu tính:

- Cây ca cao CCN 51

- Chè LDP1 và LDP2

- Chè CNS 831

CH tr 74 CH

Trả lời câu hỏi trang 74 SGK Sinh 12 Cánh diều

Các nhà chọn giống sử dụng phương pháp nào để cải tiến giống vật nuôi?

Phương pháp giải:

Lý thuyết thành tựu chọn tạo giống gia súc.

Lời giải chi tiết:

Các biện pháp cải tạo hoặc cải tiến giống vật nuôi thông qua lai hữu tính cũng được sử dụng phổ biến.

CH tr 75 LT

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 75 SGK Sinh 12 Cánh diều

Kể tên một số giống vật nuôi là kết quả của công tác chọn, tạo giống bằng lai hữu tính.

Phương pháp giải:

Lý thuyết thành tựu chọn tạo giống gia súc.

Lời giải chi tiết:

- Gà lai NHLV5

- Vịt pha ngan

CH tr 75 VD

Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 75 SGK Sinh 12 Cánh diều

Tìm hiểu thông tin và hoàn thành bảng 12.1.

Phương pháp giải:

Tìm hiểu qua sách, báo, internet,...

Lời giải chi tiết:

Giống cây trồng, vật nuôi

Đặc điểm nổi trội

Ngô VN116

Khả năng phát triển và chịu hạn tốt, ít nhiễm sâu đục thân, có năng suất cao.

Cá chép V1

Tỉ lệ sống và khả năng sinh trưởng cao hơn.

Gà lai NHLV5

Tỉ lệ nuôi sống đến tuổi trưởng thành là 96%, khối lượng lớn.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close