Bài 22. Thực hành: Xác định một số đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật trang 146, 147 Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Chuẩn bị

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 147 SGK Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Chuẩn bị

Lời giải chi tiết:

- Dụng cụ: Cọc (hoặc đũa,...) dài 20cm, dây dù (hoặc dây nilon,...), găng tay, khẩu trang, thước cuộn 10m, máy tính cầm tay, máy ảnh.

- Hoá chất: Nước rửa tay.

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 147 SGK Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Xác định kích thước quần thể

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Chọn địa điểm nghiên cứu tại địa phương, gần trường học, nơi có quần thể thực vật và các động vật ít di chuyển (giun đất, sâu,...). Ví dụ: vườn bách thú, vườn trường, công viên, cánh đồng,...

Bước 2: Xác định các ô tiêu chuẩn.

- Tính diện tích khu vực nghiên cứu và chia thành các ô tiêu chuẩn cho phù hợp.

- Xác định vị trí điểm mốc (điểm A) rồi đo kích thước theo chiều ngang và chiều dọc để xác định ô tiêu chuẩn đầu tiên. Sau đó, lần lượt xác định các ô tiêu chuẩn tiếp theo để vị trí của các ô tiêu chuẩn được xếp lần lượt theo mặt phẳng ngang và phân bố đều trong khu vực nghiên cứu.

- Dùng cọc đóng vào các góc và giăng dây theo chu vi của mỗi ô tiêu chuẩn. 

Bước 3: Đếm số lượng cá thể sinh vật có trong mỗi ô tiêu chuẩn.

Bước 4: Tính kích thước của quần thể sinh vật.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 147 SGK Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Xác định mật độ cá thể

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Xác định diện tích khu vực phân bố của quần thể cần nghiên cứu.

Bước 2: Xác định số lượng cá thể trong quần thể.

Bước 3: Tính mật độ cá thể trong quần thể.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 147 SGK Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Mục đích thực hiện nghiên cứu

Lời giải chi tiết:

Thực hành ước tính kích thước quần thể và mật độ cá thể của quần thể cây sưa đỏ và cây muồng xanh tại công viên Bách Thảo Hà Nội.

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 147 SGK Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Kết quả và giải thích

Lời giải chi tiết:

Địa điểm quan sát: công viên Bách Thảo Hà Nội.

Diện tích khu vực nghiên cứu: 

- Tổng diện tích: 60m2

- Số ô tiêu chuẩn: 9

- Diện tích một ô tiêu chuẩn: 2 x 2 = 4 m2

Kết quả thu được:

STT

Tên loài

Số lượng cá thể trung bình của một ô

Kích thước quần thể

Mật độ cá thể

Nhận xét

1

Sứa đỏ

2

30 cây

0,5 cá thể/m2

Mật độ thấp

 

2

Muồng xanh

4

60 cây

1 cá thể/m2

 

Câu 6

Trả lời câu hỏi 6 trang 147 SGK Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Kết luận

Lời giải chi tiết:

Quần thể cây sưa đỏ và quần thể cây muồng xanh ở công viên bách thảo Hà Nội có số lượng cá thể trung bình và mật độ cá thể thấp.

- Mật độ cá thể thấp là do các cá thể của hai quần thể đều là cây thân gỗ kích thước lớn, cần không gian rộng và có đủ nguồn sống để sinh trưởng và phát triển tốt.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close