Bài 19. Sự phát triển sự sống trang 122, 123, 124 Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Ngày nay, sinh giới trên Trái Đất rất đa dạng và phong phú. Sau giai đoạn tiến hoá tiền sinh học, sự phát triển của sự sống trên Trái Đất đã diễn ra như thế nào?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 122 MĐ

Trả lời câu hỏi Mở đầu trang 122 SGK Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Ngày nay, sinh giới trên Trái Đất rất đa dạng và phong phú. Sau giai đoạn tiến hoá tiền sinh học, sự phát triển của sự sống trên Trái Đất đã diễn ra như thế nào?

Phương pháp giải:

Ngày nay, sinh giới trên Trái Đất rất đa dạng và phong phú.

Lời giải chi tiết:

Sau giai đoạn tiến hoá tiền sinh học, sự phát triển của sự sống trên Trái Đất trải qua các đại địa chất và các biến cố lớn (ví dụ như sự kiện tuyệt chủng hàng loạt,...).

CH tr 122 CH

Trả lời câu hỏi trang 122 SGK Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Dựa vào sơ đồ Hình 19.1, hãy mô tả quá trình phát triển của sinh vật qua các đại địa chất và biến cố lớn thể hiện sự phát triển của sinh vật trong các đại đó.

 

Phương pháp giải:

Dựa vào sơ đồ Hình 19.1.

Lời giải chi tiết:

Sự phát triển của sinh vật trải qua 5 đại, bắt đầu từ Đại Thái cổ. Mỗi đại địa chất đại diện cho một giai đoạn riêng biệt trong lịch sử Trái Đất với các sinh vật đặc trưng. Ví dụ: Đại Trung sinh còn được gọi là “thời đại của bò sát” vì có rất nhiều hoá thạch của bò sát. Hồ sơ hoá thạch cho thấy đại đa số các loài sinh vật đã từng sống nay đã bị tuyệt chủng. Lí do dẫn đến tuyệt chủng các loài sinh vật là nơi sống bị huỷ hoại hoặc môi trường sống bị thay đổi, không còn thích hợp. Trong một số trường hợp, sự phát sinh mạnh mẽ của một loài cũng có thể dẫn đến sự diệt vong của loài khác. Có tổng số năm lần tuyệt chủng hàng loạt, điển hình nhất là hai lần tuyệt chủng hàng loạt ở kỉ Permian và kỉ Phấn trắng (Cretaceous). Ở kỉ Permian, khoảng 96 % các loài động vật biển bị tuyệt chủng, làm thay đổi mạnh sự sống ở đại dương. Ở kỉ Phấn trắng, trên 50 % các loài sinh vật biển, rất nhiều họ thực vật và động vật trên cạn bao gồm hầu hết các loài khủng long bị tuyệt diệt.

CH tr 124 CH

Trả lời câu hỏi trang 124 SGK Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Hãy vẽ sơ đồ các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người.

Phương pháp giải:

Dựa vào quá trình phát sinh loài người.

Lời giải chi tiết:

Sơ đồ các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người:

Giống vượn hình người cổ

Người tối cổ (loài vượn người Australopithecus)

Người cổ Homo

Người hiện đại (Homo sapiens)

CH tr 125 CH

Trả lời câu hỏi trang 125 SGK Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Quan sát Hình 19.2 và vẽ sơ đồ sự tiến hoá của loài người hiện đại từ loài vượn hình người (Dryopithecus) qua các giai đoạn trung gian.

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình 19.2

Lời giải chi tiết:

Sơ đồ sự tiến hoá của loài người hiện đại từ loài vượn hình người (Dryopithecus):

Loài vượn hình người (Dryopithecus) → loài vượn người (Australopithecus) → người khéo léo (Homo habilis) → người đứng thẳng (Homo erectus) → người cận đại (Homo neanderthalensis) → người hiện đại (Homo sapiens).

CH tr 125 VD

Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 125 SGK Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Hãy sưu tầm tài liệu về sự phát sinh và phát triển của loài người.

Phương pháp giải:

Sưu tầm qua sách, báo, internet,...

Lời giải chi tiết:

- Ảnh minh họa sự phát sinh loài người:

- Ảnh minh họa sự phát triển của loài người (về công cụ lao động):

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close