Bài 2. Thực hành: Tách chiết DNA trang 15, 16 Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Mục đích thực hiện thí nghiệm

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 16 SGK Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Mục đích thực hiện thí nghiệm

Lời giải chi tiết:

Tách chiết được DNA

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 16 SGK Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Kết quả và giải thích

a. Trình bày kết quả tách chiết và nhận biết DNA (kèm theo hình ảnh minh họa)

b. Giải thích kết quả thực hành dựa trên các câu hỏi sau: 

- Quá trình cắt nhỏ và giã nguyễn gan (hoặc cải) có tác dụng gì?

- Việc cho nước rửa bát và dịch chiết nước dứa vào dịch chiết mô có tác dụng gì?

- Việc cho ethanol lạnh vào dung dịch có tác dụng gì?

- Tại sao khi lấy DNA bằng tăm tre cần khuấy thật nhẹ?

Lời giải chi tiết:

a. Học sinh tự trình bày kết quả của mình.

b.

- Quá trình cắt nhỏ và giã nhuyễn gan (hoặc cải) có tác dụng phá vỡ tế bào gan.

- Cho nước rửa chén vào dịch nghiền tế bào gan nhằm mục đích: Phá vỡ màng sinh chất của tế bào vì màng có bản chất là lipit.

- Dùng enzim trong quả dứa nhằm mục đích: trong quả dứa có enzim proteaza có khả năng phân hủy prôtêin do đó sẽ giải phóng ADN ra khỏi protein.

- Việc cho ethanol lạnh vào dung dịch có tác dụng tạo kết tủa DNA

CH tr 16 Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 16 SGK Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Kết luận

Lời giải chi tiết:

Sử dụng enzyme trong quả dứa có thể tách chiết được DNA.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close