Bài 18. Sự phát sinh sự sống trang 119, 120, 121 Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Quá trình phát sinh sự sống đã diễn ra trong một thời gian rất dài hình thành nên sinh giới trên Trái Đất như ngày nay. Sự sống đã được hình thành như thế nào?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 119 MĐ

Trả lời câu hỏi Mở đầu trang 119 SGK Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Quá trình phát sinh sự sống đã diễn ra trong một thời gian rất dài hình thành nên sinh giới trên Trái Đất như ngày nay. Sự sống đã được hình thành như thế nào?

Phương pháp giải:

Quá trình phát sinh sự sống đã diễn ra trong một thời gian rất dài hình thành nên sinh giới trên Trái Đất như ngày nay. 

Lời giải chi tiết:

Sự sống đã được hình thành qua 3 giai đoạn: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học và tiến hóa sinh học.

CH tr 119 CH

Trả lời câu hỏi trang 119 SGK Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Tiến hoá hoá học là gì và bao gồm những giai đoạn nào?

Phương pháp giải:

Lý thuyết tiến hóa hóa học

Lời giải chi tiết:

Tiến hoá hoá học là quá trình tiến hóa dẫn đến sự hình thành các hợp chất hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ diễn ra trên Trái Đất cách đây hơn 4 tỉ năm. Gồm 2 giai đoạn chính:

- Tổng hợp hóa học các phân tử hữu cơ nhỏ từ chất vô cơ.

- Phản ứng trùng ngưng làm liên kết các phân tử nhỏ (đơn phân) thành các đại phân tử.

CH tr 120 LT

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 120 SGK Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Giả sử ở một nơi nào đó trên Trái Đất hiện nay, các hợp chất hữu cơ được tổng hợp từ các chất vô cơ trong tự nhiên thì khả năng các hợp chất hữu cơ này có thể tiến hoá hình thành nên các tế bào sơ khai như đã từng xảy ra trong quá khứ không? Giải thích.

Phương pháp giải:

Các hợp chất hữu cơ được tổng hợp từ các chất vô cơ trong tự nhiên thì khả năng các hợp chất hữu cơ này có thể tiến hoá hình thành nên các tế bào sơ khai. 

Lời giải chi tiết:

Không vì điều kiện Trái Đất hiện tại khác xa so với thời điểm hình thành tế bào sơ khai. Mặt khác, ngay cả khi các chất hữu cơ có thể được hình thành bằng con đường hoá học ở một nơi nào đó trên Trái Đất như hiện nay thì những chất này cũng rất dễ bị các sinh vật khác phân giải.

CH tr 120 CH

Trả lời câu hỏi trang 120 SGK Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Các học thuyết tiến hoá đã giải thích quá trình tiến hoá của giai đoạn nào?

Phương pháp giải:

Lý thuyết các học thuyết tiến hóa

Lời giải chi tiết:

Các học thuyết tiến hoá đã giải thích quá trình tiến hoá của giai đoạn tiến hóa tiền sinh học.

CH tr 121 CH

Trả lời câu hỏi trang 121 SGK Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Hãy vẽ sơ đồ đơn giản, tóm lược các giai đoạn chính của quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất.

Phương pháp giải:

Lý thuyết các giai đoạn chính của quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất.

Lời giải chi tiết:

Các chất vô cơ trong bầu khí quyển của Trái Đất nguyên thủy.

Hình thành các chất hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ.

Quá trình trùng ngưng tạo nên các đại phân tử sinh học.

Các đại phân tử tương tác với nhau tạo nên tế bào sơ khai đầu tiên.

Xuất hiện tế bào nhân sơ.

Xuất hiện tế bào nhân thực.

Hình thành nên các cơ thể sống phức tạp hơn.

 

CH tr 121 VD

Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 121 SGK Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Cây sự sống mà em đã được học ở Bài 17 mô tả lịch sử tiến hoá của giai đoạn nào trong quá trình phát sinh sự sống? Giải thích.

Phương pháp giải:

Dựa vào cây sự sống ở Bài 17

Lời giải chi tiết:

Cây sự sống mà em đã được học ở Bài 17 mô tả lịch sử tiến hoá của giai đoạn tiến hóa sinh học vì cây phát sinh sự sống mô tả quá trình tiến hóa của các nhóm sinh vật từ thấp tới cao, từ đơn giản tới phức tạp, và tiến hóa sinh học bắt đầu từ thời điểm xuất hiện tế bào nhân sơ đầu tiên cho đến nay.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close