III. Bài học rút ra - Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân từ bài từ bài "Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm" và ghi vào vở

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở.

Lời giải chi tiết

Đối với mỗi con người,  tính mạng là quan trọng nhất. Nhưng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm cũng rất quan trọng. Vì vậy, cần. Chính vì vậy chúng ta cần tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ tính mạng sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của mình cũng như củamọi người. Khi bị xâm hại về tính mạng, sức khoẻ, danh dự cần báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền để được gải quyết. Đồng thời chúng ta cũng cần phải biết tôn trọng và bảo vệ tính mạng sức khoẻ của người khác. Đó chính là quyền và nghĩa vụ của mỗi chúng ta.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close