III. Bài học rút ra - Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân từ bài từ bài "Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" và ghi vào vở

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở.

Lời giải chi tiết

- Luôn luôn tự hào là công dân Việt Nam.

- Tự đề ra kế hoạch cho bản thân, có ý thức rèn luyện đạo đức, thân thể và học tập nâng cao kiến thức, rèn luyện phẩm chất, đạo đức để trở thành người công dân hữu ích, từ đó có thể xây dựng đất nước mai sau trở nên văn minh và giàu đẹp.

- Phê phán những hành động còn chưa đúng đắn, trái với đạo đức và pháp luật.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close