III. Bài học rút ra - Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân từ bài từ bài "Quyền và nghĩa vụ học tập" và ghi vào vở

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở.

Lời giải chi tiết

Mỗi chúng ta đều có quyền và nghĩa vụ học tâp. Chính vì vậy, chúng ta cần biết hưởng cũng như chấp hành nghĩa vụ học tập của bản thân. Học tập giúp chúng ta tích luỹ được kiến thức để áp dụng vào cuộc sống. Người có kiến thức là người thông minh và là người nắm cả thế giới trong tay. Học để nâng cao trình độ bản thân, để làm vui lòng bố mẹ và học để phục vụ đất nước, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu. Ngược lại người lười nhác, không chịu học tập là người không biết gì và sẽ không bao giờ phát triển một cách toàn diện được. Chính vì vậy mỗi chúng ta hãy đặt nhiệm vụ học tập lên hàng đầu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close