Giải câu hỏi khởi động trang 90 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều

Trên mặt đồng hồ ở Hình 1, quan sát hai góc: góc tạo bởi kim giờ và kim phút; góc tạo bởi kim phút và kim giây.

Quảng cáo

Đề bài

Trên mặt đồng hồ ở Hình 1, quan sát hai góc: góc tạo bởi kim giờ và kim phút; góc tạo bởi kim phút và kim giây.

Hai góc đó có liên hệ gì đặc biệt?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định đỉnh, cạnh của hai góc đó

Lời giải chi tiết

2 góc được đánh dấu là 2 góc có: chung đỉnh; có chung một cạnh ; kim giờ và kim giây nằm về hai phía của kim phút

Quảng cáo
close